Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Právna doložka

 

Pre spoločnosť Gymnastické-dresy.sk je seriózne vybavovanie objednávok a prípadnýchreklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako kladieme veľký dôraz aj na ochranu ich osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Rastislav Littva prevádzkovateľ www.gymnasticke-dresy.sk, so sídlom Hlavná 512, 027 32 Zuberec IČO 37087134, DIČ 1021399082, DIČ DPH SK1021399082.(ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle zákona 18/2018 a  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 3 rokov  od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu/ 10 rokov pre daňové účely/. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu .

 3. Na e-mailovú adresu môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Rastislav Littva, Hlavná 512, 027 32 Zuberec teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Poskytovateľom prepravnej služby je Slovenská Pošta a.s, sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( Servery na území EU )

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese gymnasticke.dresy@gmail.com

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky gymnasticke-dresy.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

   • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
   • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( Servery na území EU )
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Copyright

Všetky materiály publikované na webovej lokalite elektronického obchodu spoločnosti Gymnasticke-dresy.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré súna webovej lokalite uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Logá, názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webovej lokality spoločnosti (zvlášť popisy a zobrazenia predávaných produktov, popis nákupu, rozdelenie kategórií a iných parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť Gymnasticke-dresy.sk upozorňuje, že informácie na webovej lokalite jej elektronického obchodu sú z časti preberané od tretích strán, obrázky a texty majú len informačný charakter, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť  môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu alebo ich dostupnosť. Spoločnosť Gymnasticke-dresy.sk  nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame,nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informáciíz jej vlastnej alebo odkazovaných webových lokalít, a to vrátane (nie však výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti, a ďalších škôd. Elektronický obchod je prevádzkovaný tak „ako stojí a leží“, „so všetkými nedostatkami“ a „ako je k dispozícii“. Spoločnosť Gymnasticke-dresy.sk neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webovej lokalite elektronického obchodu, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webovej lokalite spoločnosti nie je možné interpretovať ako prehlásenieo vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel. Webová lokalita môže taktiež uvádzať názory tretích strán, ktoré nemožno spájaťs názormi a stanoviskami zástupcov spoločnosti Gymnasticke-dresy.sk.

Používatelia pridružených účtov (zákazníci) a tretie strany môžu v rámci služieb webovej lokality elektronického obchodu zverejňovať alebo ukladať materiály vrátane údajov, dokumentov, informácií, reklamy, vzájomnej komunikácie, správ a prepojení na webové lokality tretích strán. Spoločnosť Gymnasticke-dresy.sk webové lokality tretích strán nekontroluje. Ak ich zaradí na webovú lokalitu svojho elektronického obchodu, robí tak iba preto,aby svojim zákazníkom zjednodušila používanie katalógu a uľahčila rozhodovanie pri objednávaní tovarov a služieb. Začlenenie takýchto informácií a prepojení neznamená, že naša spoločnosť schvaľuje dané webové lokality,alebo využíva služby alebo produkty tretích strán. Spoločnosť Gymnasticke-dresy.sk si vyhradzuje právo zablokovať bez predchádzajúceho upozornenia prepojenia na webové lokality tretej strany.

Dresy na gymnastiku tanec a fitnes

                               

 
Copyright Gymnasticke-dresy.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk